CDC

Algemene informatie

De Cooperated Dax Clubs Belgium (kortweg CDC Belgium) is een organisatie die tot doel heeft de samenwerking tussen de bestaande Belgische daxclubs te verbeteren. Ze wil ook de mogelijkheid bieden aan nieuwe clubs om te kunnen groeien. Een daxclub wordt hier beschouwd als een club met als hoofdactiviteit het rijden met kleine viertakt brommers en motorfietsen.

Minimaal 1 keer per jaar wordt een algemene vergadering gehouden. Elke aangesloten club dient op deze bijeenkomst vertegenwoordigd te zijn. Op deze jaarlijkse algemene vergadering worden zaken van algemeen belang besproken. Naast deze jaarlijkse algemene vergadering kan gelijk welke club ten allen tijde een algemene vergadering aanvragen, indien daarvoor een grondige reden is. Als er dient gestemd te worden over zaken die elke club aanbelangen, dan krijgt elke club één stem.

Een van de basisfuncties van CDC is het beschermen van de aangesloten daxclubs tegen de oprichting van concurrerende daxclubs. Met de term concurrerende daxclubs wordt verwezen naar nieuw opgerichte clubs die werkzaam zijn op het geografische terrein van reeds bestaande daxclubs. Nieuwe daxclubs met een geografisch centrum dat op minder dan 20-25 km van het geografisch centrum van een reeds bij CDC aangesloten club ligt, worden door de aangesloten clubs geboycot indien de dichtstbijzijnde club hierom vraagt. In uitzonderlijke gevallen kan hierover anders beslist worden, op een algemene vergadering en met unanimiteit van stemmen.

Nieuwe clubs kunnen een voorstel indienen om zich aan te sluiten bij CDC. Na de goedkeuring van alle andere bij CDC aangesloten clubs start er een evaluatieperiode van minimum 1 jaar als aspirant aangesloten club. De beslissing over de definitieve aansluiting van een club gebeurt op een algemene vergadering en met unanimiteit van stemmen.

Elke club dient lidgeld te vragen aan z’n leden. Dit bedrag moet overeenkomen met de aangeboden diensten. Personen die in het verleden schade hebben aangericht aan een bij CDC aangesloten club kunnen hun recht tot inschrijving bij alle aangesloten clubs verliezen. Wie geen lid is, kan slechts 1 keer per jaar meerijden op een meeting. Een samenscholing van niet leden, een groep of een club die geen lid is van CDC kan geweigerd worden op elke meeting.

Elke club dient een website te hebben, en dient deze regelmatig te voorzien van updates. Ook de meetingkalender moet er geraadpleegd kunnen worden. Elke aangesloten club dient op zijn website te vermelden dat ze aangesloten zijn bij CDC, zodat duidelijk kan gezien worden dat het hier om een kwaliteitsclub gaat.

Andere CDC clubs